Top 35 YouTuber “nổi đình nổi đám” nhất

0 505

Tạp chí List Challenges chuyên tổng hợp các tin tức, sự kiện, nhân vật…. nổi bật nhất trên thế giới vừa đưa ra một danh sách gồm 35 YouTuber hàng đầu hiện nay, bao gồm cả sự thành công của các video của họ cũng như số lượt đăng ký (Subscriber). Đây đều là những tài năng trẻ đến từ nhiều các lĩnh vực như truyền thông, du lịch, giáo dục, xã hội, văn hóa…. và hầu hết đều bắt đầu từ việc chia sẻ các Vlog cá nhân.

Hãy cùng khám phá họ và xem thử liệu rằng bạn có ý tưởng gì để xây dựng nên một YouTube Channel của riêng mình không nhé.

1. Tyler Oakley

Link: https://www.youtube.com/user/tyleroakley

Số lượt đăng ký: 7,9 triệu.

2. Troye Sivan

Link: https://www.youtube.com/user/TroyeSivan18

Số lượt đăng ký: 3,9 triệu.

3. Zoella

Link: https://www.youtube.com/user/zoella280390

Số lượt đăng ký: 10,2 triệu.

4. Connor Franta

Link: https://www.youtube.com/user/ConnorFranta

Số lượt đăng ký: 5,3 triệu.

5. Ijustine

Link: https://www.youtube.com/user/ijustine

Số lượt đăng ký: 2,6 triệu.

6. Jacksgap

Link: https://www.youtube.com/user/JacksGap

Số lượt đăng ký: 4,2 triệu.

7. Glozell

Link: https://www.youtube.com/user/glozell1

Số lượt đăng ký: 4,1 triệu.

8. Jenna Marbles

Link: https://www.youtube.com/user/JennaMarbles

Số lượt đăng ký: 15,8 triệu.

9. Fred

Link: https://www.youtube.com/user/Fred

Số lượt đăng ký: 2,5 triệu.

10. Alfie Deyes

Link: https://www.youtube.com/user/PointlessBlog

Số lượt đăng ký: 4,9 triệu.

11. Shane Dawson

Link: https://www.youtube.com/user/shane

Số lượt đăng ký: 6,3 triệu.

12. Joey Graceffa

Link: https://www.youtube.com/user/JoeyGraceffa

Số lượt đăng ký: 5,8 triệu.

13. Pewdiepie

Link: https://www.youtube.com/user/PewDiePie

Số lượt đăng ký: 42,3 triệu.

14. Smosh

Link: https://www.youtube.com/user/smosh

Số lượt đăng ký: 21,8 triệu.

15. Niga Higa

Link: https://www.youtube.com/user/nigahiga

Số lượt đăng ký: 16,3 triệu.

16. Tobuscus

Link: https://www.youtube.com/user/Tobuscus

Số lượt đăng ký: 6,4 triệu.

39. Megan Nicole

Link: https://www.youtube.com/user/megannicolesite

Số lượt đăng ký: 3,45 triệu.

40. Sam Tsui

Link: https://www.youtube.com/user/TheSamTsui

Số lượt đăng ký: 2,36 triệu.

19. Tiffany Alvord

Link: https://www.youtube.com/user/TiffanyAlvord

Số lượt đăng ký: 2,77 triệu.

20. Shaytard

Link: https://www.youtube.com/user/SHAYTARDS

Số lượt đăng ký: 4,1 triệu.

21. Annoying Orange

Link: https://www.youtube.com/user/realannoyingorange

Số lượt đăng ký: 4,9 triệu.

22. Mattyb Te Amo

Link: https://www.youtube.com/user/MattyBRaps

Số lượt đăng ký: 5,68 triệu.

23. Rhett and Link

Link: https://www.youtube.com/user/RhettandLink

Số lượt đăng ký: 3,99 triệu.

24. Its Kinglsey Bitch

Link: https://www.youtube.com/user/ItsKingsleyBitch

Số lượt đăng ký: 3,1 triệu.

25. Jim Chapman

Link: https://www.youtube.com/user/j1mmyb0bba

Số lượt đăng ký: 2,5 triệu.

26. Danisnotonfire

Link: https://www.youtube.com/user/danisnotonfire

Số lượt đăng ký: 5,6 triệu.

27. Caspar Lee

Link: https://www.youtube.com/user/dicasp

Số lượt đăng ký: 5,71 triệu.

28. Superkian13

Link: https://www.youtube.com/user/superkian13

Số lượt đăng ký: 3,1 triệu.

29. Marcus Butler

Link: https://www.youtube.com/user/MarcusButlerTV

Số lượt đăng ký: 4,25 triệu.

30. Hannah Hart

Link: https://www.youtube.com/user/MyHarto

Số lượt đăng ký: 2,46 triệu.

31. Prank Vs Prank

Link: https://www.youtube.com/user/PrankvsPrank

Số lượt đăng ký: 9,6 triệu.

32. Amazingphil

Link: https://www.youtube.com/user/AmazingPhil

Số lượt đăng ký: 3,37 triệu.

33. Kurt Hugo Schneider

Link: https://www.youtube.com/user/KurtHugoSchneider

Số lượt đăng ký: 6,7 triệu.

34. Sungha Jung

Link: https://www.youtube.com/user/jwcfree

Số lượt đăng ký: 3,76 triệu.

35. Boyce Avenue

Link: https://www.youtube.com/user/boyceavenue

Số lượt đăng ký: 8 triệu.

0 505
Bài viết cùng chuyên mục