Phím tắt thường xuyên sử dụng trong photoshop

0 1.140

Phím tắt thường xuyên được xử dụng nhất trong photoshop.

Đây là những phím tắt và tổ hợp phím tắt quan trọng nhất trong photoshop. Bạn buộc phải nhớ những phím tắt này và thao tác với chúng một cách thường xuyên.

Tổ hợp phím thao tác với màn hình làm việc

Space + Giữ chuột trái: Việc giữ phím Space (phím cách) + Giữ chuột trái và di chuyển. Nó giúp bạn di chuyển màn hình làm việc đến vị trí bạn mong muốn.  Nó có tác dụng giống với  công cụ Hand tooL (H). Bộ phím tắt và chuột này là quan trọng bậc nhất trong photoshop, buộc bạn phải nhớ trong quá trình làm việc.

Ctrl + 0: Đây là tổ hợp phím giúp đưa màn hình làm việc của bạn ở kích thước hiển thị bất kì về bằng với kích thước hiển thị của màn hình máy tính của bạn

Alt + Lăn chuột giữa:  Là phím tắt kết hợp với chuột giúp bạn phóng to thu nhỏ màn hình làm việc của mình. Tương tự như bộ phím tắt Ctrl + – và Ctrl + +

Tổ hợp phím thao tác với layer.

Ctrl+J: Là tổ hợp phím tắt giúp nhân đôi layer trong photoshop. Đồng thời tổ hợp phím này cũng cho phép nhân đôi một phần hình ảnh của layer khi có vùng chọn bao quan phần đối tượng đó.

Ctrl+Shift+J: Là tổ hợp phím giúp bạn cắt 1 phần hình ảnh của layer, ra khỏi layer gốc. Đồng thời tạo thành một layer mới, chỉ chứa phần được chọn.

ATL + Di chuột trái: Khi bạn chọn 1 layer, bạn giữ phím Alt + Giữ chuột trái và di chuyển trên màn hình làm việc. Lúc này bạn sẽ được 1 đối tượng mới giống với lệnh Ctrl+J kết hợp với công cụ di chuyển.

0 1.140
Bài viết cùng chuyên mục