Những tấm danh thiếp độc đáo của 12 doanh nhân nổi tiếng

0 447

Chỉ những người thông minh mới có thể xử lý những việc khó khăn và đó là lý do vì sao chúng ta gọi họ là doanh nhân. Một vài người trong số họ đã biến thế giới thành 1 nơi hoàn toàn mới, bởi họ là những người dũng cảm. Dưới đây là những tấm danh thiếp “dũng cảm” vô cùng độc đáo của những “chiến binh” nổi tiếng thế giới.

Bill Gates: Microsoft

Steve Jobs: Apple

Mark Zuckerberg: Facebook

Walt Disney: Disney Studios

Larry Page: Google

Steve Martin: Actor

Anh em nhà Wright: Wright Cycle Company

Chuck Jones: For Warner Bros.

Jerry Young: Yahoo

Evan Williams: Twitter

Steve Wozniak: Apple

Michael Dell: Dell Computers

Tác giả: Shriya Joshi

0 447
Bài viết cùng chuyên mục