Người giàu luôn tránh tiếp xúc với kiểu người nào?

0 420

Những người mà bạn giao du thực ra lại quan trọng hơn bạn nghĩ nhiều. Thực tế thì tình bạn có thể có ảnh hưởng rất lớn tới giá trị của mỗi người. Sau khi nghiên cứu thói quen hàng ngày của những người giàu trong 5 năm, tác giả Thomas C. Corley phát hiện ra rằng họ đều tránh một kiểu người bằng mọi giá: đó là những người bi quan.

Corley viết trong cuốn sách của ông “Change Your Habits, Change Your Life” (tạm dịch là Thay đổi thói quen, thay đổi cuộc đời“) rằng: “Những triệu phú làm nên cuộc đời từ bàn tay trắng luôn rất quan tâm tới người mà họ giao thiệp. Bạn chỉ có thể thành công như những người mà bạn thường xuyên tiếp xúc. Người giàu luôn tìm kiếm những người có định hướng cụ thể, lạc quan và có một nhãn quan tích cực nói chung“.

60% những người giàu trong nghiên cứu của Corley có thói quen giao thiệp với những người cùng có suy nghĩ về thành công. Mặt khác, ông giải thích rằng “họ cũng hạn chế tiếp xúc với những người hay có suy nghĩ tiêu cực“. Tầm quan trọng của việc thay thế những người bạn và các mối quan hệ tiêu cực bằng những người tích cực khởi nguồn từ sự thật rằng sự tích cực chính là “logo đóng dấu” của những người giàu mà ông thực hiện nghiên cứu. Và rằng chúng ta “mô phỏng” lại những người mà chúng ta tiếp xúc.

Corley nói rằng: “Thành công lâu dài chỉ xuất hiện khi bạn có suy nghĩ tích cực“. Ông cũng không phải người duy nhất đưa ra ý tưởng tiêu cực sẽ làm “trật bánh” thành công, hay ý tưởng mối quan hệ xung quanh sẽ ảnh hưởng tới thành công (về mặt tài chính) của bạn. Gần 1 thế kỉ trước, nhà báo Napoleon Hill cũng đưa ra kết luận tương tự sau khi thực hiện nghiên cứu với trên 500 triệu phú làm giàu từ bàn tay trắng. Ông viết trong cuốn sách bán chạy “Think and Grow Rich” (tạm dịch là Nghĩ và làm giàu“) của mình năm 1937 rằng: “Con người chịu ảnh hưởng bởi bản chất, thói quen và sức mạnh trong suy nghĩ của những người mà họ giao thiệp, và không có hy vọng thành công cho những người làm người khác khó chịu bởi sự tiêu cực của họ“.

Kết luận sau cùng là sự tiêu cực sẽ trở thành chướng ngại vật lớn trên con đường theo đuổi thành công của bạn. Và rằng những người giống nhau sẽ thu hút nhau, hãy tránh những người tiêu cực và bắt đầu những mối quan hệ tốt đẹp với những người luôn có suy nghĩ tích cực.

Tác giả: Kathleen Elkins

0 420
Bài viết cùng chuyên mục