Hàm ERROR.TYPE – Hàm trả về số tương ứng với một trong các giá trị lỗi trong Microsoft Excel

0 371

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ERROR.TYPE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ERROR.TYPE - Hàm trả về số tương ứng với một trong các giá trị lỗi trong Microsoft Excel

Mô tả: Hàm trả về số tương ứng với một trong các giá trị lỗi trong Microsoft Excel, hoặc lỗi #N/A nếu không có lỗi.

Cú pháp: ERROR.TYPE(error_val)

Trong đó:

error_val: Giá trị lỗi có số nhận dạng muốn tìm, là tham số bắt buộc. Các giá trị số tương ứng với các lỗi trong Excel:

+ error_val = #NULL -> hàm trả về giá trị 1.

+ error_val = #DIV/0! -> hàm trả về giá trị 2.

+ error_val = #VALUE! -> hàm trả về giá trị 3.

+ error_val = #REF! -> hàm trả về giá trị 4.

+ error_val = #NAME? -> hàm trả về giá trị 5.

+ error_val = #NUM! -> hàm trả về giá trị 6.

+ error_val = #N/A -> hàm trả về giá trị 7.

+ error_val = #GETTING_DATA -> hàm trả về giá trị 8.

+ error_val là bất kì giá trị lỗi ngoài các giá trị trên -> hàm trả về giá trị #N/A.

Ví dụ:

Xác định số tương ứng với các lỗi được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Xác định số tương ứng với các lỗi được mô tả trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ERROR.TYPE(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =ERROR.TYPE(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp không có lỗi nào nằm ngoài các giá trị lỗi của info_type -> hàm trả về giá trị #N/A:

Hàm trả về giá trị #N/A

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ERROR.TYPE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

0 371
Bài viết cùng chuyên mục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *