Đang xem chuyên mục Windows Vista

Windows Vista

Windows Vista (tên mã là Longhorn) là một hệ điều hành của Microsoft sử dụng cho máy tính cá nhân, trong đó có máy tính để bàn của các gia đình và doanh nghiệp, máy tính xách tay, máy tính bảng và máy tính giải trí gia đình. Trước khi có thông báo chính thức ngày 22 tháng 7 năm Windows Vista được biết đến với tên mã “Longhorn”.

Windows Vista đã hết thời gian hỗ trợ

Kết thúc hỗ trợ dành cho windows Vista là gì? Kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2017, khách hàng Windows Vista sẽ không còn nhận được bản cập nhật bảo mật mới, cập nhật nóng không liên quan tới bảo mật, các tùy chọn hỗ trợ miễn phí hoặc tính phí có trợ giúp hoặc […]