Cách thêm dòng thêm cột trong excel

0 684

Trong quá trình chúng ta thao tác hoặc xử lý dữ liệu trên Excel, thao tác chèn thêm hàng hoặc cột là điều vô cùng cần thiết

1. Cách thêm dòng thêm cột trong excel bằng chuột

Chọn một hàng nếu muốn thêm hàng, chọn một cột nếu muốn thêm cột. Hàng sau khi thêm sẽ thêm lên phía trên hàng các bạn chọn, cột sau khi thêm sẽ ở phía bên trái cột các bạn chọn. Sau đó  nhấn chuột phải và chọn Insert.

2. Cách thêm dòng thêm cột bằng phím tắt

Phím tắt đầu tiên tôi muốn nhắc tới một phím tắt của tùy chọn Insert Sheet Rows.

Chọn số dòng cần thiết nơi chèn các dòng trống bằng cách chọn các ô tương ứng và nhấn Shift + Space. Dữ liệu được chọn sẽ ở dưới các dòng chèn mới.

Ctrl + Space (phím cách): để chọn (bôi đen) cột chứa ô đã chọn. 

Cuối cùng nhấn tổ hợp Ctrl + Shift + dấu cộng. Hàng hoặc cột sẽ được thêm

0 684
Bài viết cùng chuyên mục