30/4 là ngày gì? Tìm hiểu ý nghĩa lịch sử của ngày 30/4

0 47

Ngày 30/4 là ngày gì?

Ngày 30 tháng 4 là ngày gì 

Ngày 30 tháng 4 là Ngày Giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước đây là ngày lễ quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân để tưởng nhớ đến một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam vào mùa xuân năm 1975. Ngày 30/04/1975 quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã giành được toàn quyền kiểm soát Sài Gòn. 

Nguồn gốc lịch sử ngày 30/4

Cuối năm 1974 – đầu năm 1975 nhận thấy tình hình lực lượng miền Nam đang có sự thay đổi có lợi, Bộ Chính Trị Trung Ương đảng đã lên kế hoạch giải phóng miền nam trong vòng 2 năm 1975 và 1976. Bộ Chính Trị cũng nhấn mạnh đây là thời cơ để giành thắng lợi nhanh hạn chế thiệt hại về người và của. Trước khi tấn công giải phóng Sài Gòn, quân và dân ta đã tiến công dành lấy Xuân Lộc và Phan Rang. Đây đều là những căn cứ phòng thủ quan trọng để bảo vệ Sài Gòn từ ở phía Đông. 

Nguồn gốc của ngày 30 tháng 4 

Cuộc tổng tiến công năm 1975 là một dấu quan trọng đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vào đúng 17 giờ ngày 26/4 quân ta đã nổ tiếng súng đầu tiên mở ra chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Năm cánh quân của nước đã vượt qua các tuyến phòng thủ của địch để tiến thẳng vào trung tâm Sài Gòn. 10h45 ngày 30/4 xe tăng và bộ binh của ta tiến thẳng vào Dinh Độc Lập bắt gọn toàn bộ Nội các Sài Gòn. Dương Văn Minh – tổng thống vừa nhận chức ngày 28/4 đã phải đầu hàng không điều kiện. Vào lúc 11 giờ 30 phút lá cờ cách mạng chính thức tung bay trên nóc dinh độc lập báo hiệu cho sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 
 
Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã thể hiện được trí tuệ và sự lãnh đạo vô cùng tài hoa của Đảng cộng sản Việt Nam. Đồng thời chứng minh được ý chí kiên cường và tinh thần quật khởi chống lại giặc ngoại xâm. Thắng lợi này đã đi vào lịch sử của nước ta và trên toàn thế giới, đây là một dấu mốc chói lọi trong những năm 70 của thế kỷ XX mang tầm thời đại. 

Ý nghĩa lịch sử to lớn của ngày Giải phóng miền Nam 30/4

Ngày 30/4/1975 là dấu mốc quan trọng, đây là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Toàn đảng, toàn dân và toàn quân cùng chung sức bảo vệ và xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội. Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại của Đảng, sự kiên cường và đại đoàn kết toàn dân tộc. Việt Nam là một trong ít những quốc gia nhỏ bé có thể đánh đuổi được chủ nghĩa đế quốc. 

Ý nghĩa của ngày 30 tháng 4

Chiến thắng của Việt Nam trước đế quốc Mỹ đã làm suy yếu đi vị thế của chủ nghĩa đế quốc xâm lược, đảo lộn toàn bộ kế hoạch của đế quốc Mỹ đối với thuộc địa Đông Nam Á. Đây cũng là động lực to lớn để các dân tộc trên toàn thế giới đứng lên đấu tranh chống lại sự đô hộ của các đế quốc lớn. Ngày kỷ niệm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước chính là ngày mà toàn nước cùng nhau nhìn lại lịch sử vẻ vang, hào hùng. Đồng thời luôn nhắc nhở thế hệ trẻ về tình yêu quê hương và bài học về sự đoàn kết của một tập thể, dân tộc. 

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước chúng ta luôn tự hào và biết ơn sự hy sinh của các anh hùng, thế hệ cha ông đã chiến đấu anh dũng vì độc lập của Tổ quốc. Mỗi công dân Việt Nam luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Thế hệ trẻ phải tiếp tục kế thừa, gìn giữ và phát huy tinh thần tự lực tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc để đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu. 

0 47
Bài viết cùng chuyên mục