26/3 là ngày gì? Tìm hiểu lịch sử và ý nghĩa ngày 26 tháng 3

0 54

Ngày 26 tháng 3 là ngày gì?

Theo những tài liệu ghi chép về lịch sử Việt Nam thì 26 tháng 3 chính là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là một tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Ngày 26 tháng 3 – ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Sau những tháng ngày bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thấy vai trò quan trọng và tầm ảnh hưởng của thanh niên. Trong phần phụ lục nhan đề Thư gửi Thanh niên Việt Nam trong tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp, Hồ Chí Minh có nhấn mạnh rằng: “Đông Dương đáng thương hại. Người sẽ nguy mất nếu đám Thanh niên già cỗi của người không sớm hồi sinh”.

Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội đã được thành lập vào tháng 6/1925. Đây là tổ chức đầu tiên dành cho thanh niên Việt Nam với 9 thành viên ban đầu. Một số thành viên tiêu biểu có thể kể đến là Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong… Vào ngày này hàng năm, tất cả các cấp hành chính từ cấp Trung ương đến cấp xã, phường đều tổ chức kỷ niệm, vận hành với đầy đủ các chức danh thuộc biên chế hưởng lương nhà nước.

Tìm hiểu về lịch sử ngày 26 tháng 3

Nhận ra tầm quan trọng của của thanh niên sau những ngày tháng bôn ba, vào tháng 6 năm 1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Từ thời điểm đầu chỉ có 9 đồng chí, tới cuối năm 1926 con số này đã là 26. Những người được chọn vào tổ chức đều là những người thanh niên ưu tú, góp một phần máu thịt của mình cho công cuộc giải phóng, bảo vệ đất nước.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tiền thân từ tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh thành công thì tổ chức thanh niên này mới chính thức phát triển mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Sau đó, vào Đại hội toàn quốc lần thứ 3 diễn ra từ ngày 22 – 25/3/1961 dưới sự cho phép của Bác Hồ và Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, đã chấp nhận đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn hằng năm. Đây là một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc cũng như quyết định những vấn đề quan trọng đối với công tác thanh niên. 

Từ đó, ngày 26 tháng 3 hằng năm trở thành ngày kỷ niệm, đánh dấu vai trò của thanh niên Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đây cũng là một trong những ngày lễ lớn của toàn dân, có vai trò ý nghĩa đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Ngày 26 tháng 3 được quyết định chọn làm cột mốc cho sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Kể từ thời điểm ngày 26 tháng 3 năm 1931, Đoàn đã đổi tên nhiều lần nhằm phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng. Cụ thể tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ như sau:

  • Từ ngày 26/3/1931 đến năm 1936, Đoàn có tên gọi là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
  • Từ năm 1937 đến năm 1939, Đoàn có tên gọi là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.
  • Từ tháng 11 năm 1939 đến năm 1941, Đoàn có tên là Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.
  • Từ tháng 5 năm 1941 đến năm 1956, Đoàn có tên là Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.
  • Từ ngày 25/10/1956 đến năm 1970, Đoàn có tên là Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.
  • Từ tháng 2 năm 1970 đến tháng 11 năm 1976, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.
  • Từ tháng 12 năm 1976 đến nay, tên gọi của Đoàn chính là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ý nghĩa ngày 26 tháng 3

Có thể nói, ngày 26 tháng 3 năm 1931 là mốc thời gian có ý nghĩa quan trọng, nhằm khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp cách mạng. Đây cũng là ngày để toàn dân, toàn xã hội nhìn nhận lại sự đóng góp, sự lớn mạnh, phát triển cũng như vai trò của thế hệ trẻ, thế hệ tương lai trong sự nghiệp phát triển xây dựng đất nước Việt Nam ngày một giàu, đẹp.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một trong những tổ chức quan trọng trong bộ máy nhà nước Việt Nam
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một trong những tổ chức quan trọng trong bộ máy nhà nước Việt Nam

Trải qua 90 năm, từ khi thành lập cho tới nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trở thành nòng cốt, bộ phận quan trọng giúp tạo nên đội ngũ cán bộ, lãnh đạo và quản lý tương lai cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể nói, tổ chức Đoàn ngày một lớn mạnh hơn dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

Trên đây là những chia sẻ về sự ra đời, thành lập cũng như ý nghĩa của ngày 26 tháng 3. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp người đọc có thể hiểu hết vai trò cũng như nhiệm vụ mà Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang gánh trên vai. Qua đó thấy được công lao cũng như sự đóng góp to lớn của tổ chức này trong bộ máy nhà nước Việt Nam. 

0 54
Bài viết cùng chuyên mục